Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SDH Přestavlky

Sbor dobrovolných hasičů v Přestavlkách, který zahrnuje vesnice Přestavlky, Rohov a Kvašťov, byl založen počátkem roku 1901 a zaregistrován u hasičské župy Sedlecké 12. března 1901. Byl jeden z prvních průkopníků hasičské spolupráce a pomoci bližnímu na Sedlecku. Vedení sboru bylo zvoleno v tomto složení: starosta Antonín Chocholoušek, velitel Vojtěch Typta, náměstek velitelů Josef Bouček, jednatel Josef Vobora, dozorce náčiní František Martínek a členové výboru Josef Nousek a Josef Konopiský.

Podle zápisu v kronice a z vyprávění zakládajících členů nebyli počátky vůbec lehké. Finanční možnosti sboru byly závislé na darech občanů a na penězích vydělaných pořádáním různých kulturních akcí. Přesto se velmi brzy podařilo zakoupit novou ruční stříkačku a již 24. července 1901 přestavlčtí hasiči zasahovali v Divišovicích. Vzhledem k tomu, že v té době se jako stavební materiál hojně používalo dřevo, tak o požáry nebyla nouze. A proto není divu, že do roku 1932 zasahoval náš sbor u více než čtyřiceti požárů po celém Sedlecku-Prčicku.  V roce 1931 provedli členové sbírku a zakoupili novou motorovou stříkačku, která výrazně zrychlila zásah a tím pomohla zachránit velké množství majetku. V roce 1970 získal sbor novou stříkačku PS12, která nám souží dodnes. Též jsme získali od Československé armády nákladní vozidlo TATRA 805.

Vzhledem k tomu, že stávající zbrojnice nevyhovovala prostorově ani předpisům o požární bezpečnosti, bylo odhlasováno na členské schůzi požádat MNV o zařazení výstavby nové požární zbrojnice do volebního programu v akci Z. Této žádosti bylo vyhověno a tak 23. dubna 1972 započala stavba. Zbrojnice byla dokončena a připravena ke kolaudaci o necelý rok a půl v září 1974. O rok později pak byla hasičská zbrojnice oficiálně otevřena a je dodnes chloubou našeho sboru. V roce 1978 pak členové sboru upravili požární nádrž na návsi.

Dnes čítá náš sbor celkem 63 členů. Z toho je 48 mužů a 15 žen. V současné době se staráme především o údržbu vesnice a také o kulturní vyžití, jako je například pořádání maškarního plesu, Annenské poutě, stavění máje a dalších drobných akcí. Samozřejmě se také každoročně účastníme okrskové soutěže, na které máme vždy minimálně jedno mužské a jedno ženské mužstvo.